Verslag Jaarlijkse Algemene Vergadering 20 April 2022

Opening De voorzitter Patrick de Smit opent om 20.00 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Deze avond worden er opnames gemaakt zodat men dit op een later tijdstip alsnog kan bekijken. Hiervoor is geen bezwaar. Mededelingen en ingekomen stukken Er zijn...

Secretarieel verslag 2020-2021

De Stadsraad Oostburg heeft in 2020 vijf maal en in 2021 vier maal bestuursvergadering gehad. Op 17 februari 2020 was er een goed bezochte Algemene Vergadering met een interessante presentatie over de toekomst van de zorg in Zeeuws-Vlaanderen. Zeer kort daarna brak de...