Verslag Jaarlijkse Algemene Vergadering 20 April 2022

Opening De voorzitter Patrick de Smit opent om 20.00 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Deze avond worden er opnames gemaakt zodat men dit op een later tijdstip alsnog kan bekijken. Hiervoor is geen bezwaar. Mededelingen en ingekomen stukken Er zijn...