Informatie voor en door u

Welkom bij Stichting Stadsraad Oostburg

De Stadsraad Oostburg (2007) is een onafhankelijke en niet-politieke stichting en heeft als doel het handhaven en waar mogelijk uitbreiden van het voorzieningenniveau binnen de kern Oostburg, waarbij het woon- en leefgenot, de woonaantrekkelijkheid, steeds voorop staat. Tevens is de Stadsraad een platform voor meningsvorming en inbreng in het beleid van de gemeente Sluis. De Stadsraad Oostburg wil niet alleen praten, maar vooral ook doen.

Doet u mee? U bent welkom! info@stadsraadoostburg.nl

Wij houden u op de hoogte

Het laatste nieuws van de Stadsraad