De Stadsraad Oostburg heeft in 2020 vijf maal en in 2021 vier maal bestuursvergadering gehad. Op 17 februari 2020 was er een goed bezochte Algemene Vergadering met een interessante presentatie over de toekomst van de zorg in Zeeuws-Vlaanderen. Zeer kort daarna brak de Coronapandemie uit, die ons normale levens geheel op zijn kop zette, met name voor de ouderen. Samen met de opbouwwerkers van de gemeente Sluis is een eerste aanspreekpunt ingericht en zijn hiervoor met behulp van een aantal vrijwilligers huis aan huis folders rondgebracht. We hebben een facebookpagina “Coronahulp in Oostburg” aangemaakt waar hulpvraag en aanbod bij elkaar kwamen. Voelde het digitaal overleg voeren in het begin wat vreemd aan, nu we er aan gewend zijn is het ook wel eens makkelijk. Als gevolg van de Coronamaatregelen was de Algemene Vergadering van 2021 al verzet naar 6 september 2021, maar helaas mocht daar geen publiek bij zijn. Gezeten op het podium van het Ledeltheater op ruime afstand van elkaar vond het kernbezoek van het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis en de Stadsraad Oostburg plaats. Het uitgebreide verslag hiervan is via de website beschikbaar gesteld. Met name de onduidelijke en soms gevaarlijke verkeerssituaties moeten naar onze mening de aandacht krijgen. Op maandag 25 april aanstaande vindt er gelukkig een schouw en gesprek plaats met de deskundig ambtenaar en de wethouder. Wij blijven vasthoudend de voortgang van de aangekaarte onderwerpen bewaken totdat de gemeente hier een antwoord op heeft gegeven. Ook het ontbreken van een dorpshuisfunctie in onze kern blijven wij benadrukken.

Naast de bestuursvergaderingen namen leden van de stadsraad in wisselende samenstelling deel aan tal van bijeenkomsten die betrekking hadden op de leefbaarheid in de gemeente Sluis en in de kern Oostburg in het bijzonder. Denk daarbij aan Burgerparticipatie, Toeristische verhuur in de woonkernen, openbare ruimte, ouderen- en jeugdzorg, etc.

Door de Coronamaatregelen konden er in 2020 geen bloemenfietsen geplaatst worden, omdat je hierbij de anderhalve meter afstand niet kon houden. Een zomer zonder bloemen. In 2021 is daarom gekozen voor een andere opzet, bij de vier invalswegen zijn rekken geplaatst waar de bloemenmandjes ingehangen worden. Deze rekken worden gezien als straatmeubilair en mogen blijven staan. Ook hoeft er nu niet meer ieder jaar een vergunning voor aangevraagd te worden. Hopelijk kunnen we in samenwerking met de ondernemersvereniging hier in de decembermaand ook nog iets leuks mee doen.

Er is continue aandacht voor de openbare ruimte, zwerfvuil en verpauperde panden zijn geen visitekaartje voor Oostburg.

De geplande historische stadswandelingen konden helaas ook niet doorgaan, maar samen met Guus Langeraert en Peter Pielaet is de stadswandeling gedigitaliseerd en hopelijk kan u deze zomer nog met uw smartphone de Historische QR-stadswandeling van Oostburg ontdekken met de foto’s van Peter en verteld door Guus.

Ook dit jaar blijven wij ons inzetten voor onze woonplaats, maar dat kunnen wij niet alleen. Wil de Stadsraad Oostburg naar behoren blijven functioneren dan is het ook nodig dat zich inwoners aanmelden die een deel van hun tijd en energie willen besteden aan de leefbaarheid van hun woonplaats. Dat kan als hulp bij activiteiten, deel uitmaken van een werkgroep, maar zeker ook door aanmelding als kandidaat bestuurslid.