6. We staan hier in de Volderstraat op de hoek met de Oude Stad.

Samen met de Raamstraat herinnert de Volderstraat aan de laken- en wol nijverheid in het middeleeuwse Oostburg.

Een volder/voldster of voller/volster was dus een ambachtsman of -vrouw in de lakennijverheid.

De Raamstraat herinnert aan de ramen waarop het linnen gespannen werd en Volderstraat herinnert aan de bewerking om de vezels van het laken dichter ineen te werken, waardoor een stevige, waterdichte stof ontstond die minder vatbaar was voor krimp. Volgens de traditionele methode wordt het weefsel gedompeld in een grote bak met heet water, urine en vollersaarde: een vettige klei die het vuil uit de vezels opneemt. Door het weefsel met de voeten aan te stampen zal de stof vervilten en krimpen. Het vollen was zwaar en vuil werk.

Tijdens werken aan de rioleringen op de hoek van de Volderstraat en de Oudestad heeft men in december 2014 restanten aangetroffen van de gracht rondom de verdwenen ringwalburg van Oostburg.

Ringwalburgen zijn verdedigingswerken die in de negende eeuw werden aangelegd, vermoedelijk door de lokale bevolking. In het geval van Oostburg staken de Vlaamse graven een handje toe om zich tegen aanvallen van de Vikingen te weren.

De naam van de Oostburgse ringwalburg was Osborch. Hij zou een doorsnede gehad hebben van 220 meter.

De burg/burcht maakte deel uit van een verdedigingsstelsel dat in de vroege middeleeuwen Vlaanderen en Zeeland moest beschermen tegen invallen vanuit zee. Mogelijk is de burcht versterkt onder de Vlaamse Graaf Boudewijn met de IJzeren Arm (± 879).

Op https://www.zeeuwseankers.nl/verhaal/ringwalburg-in-burgh is veel informatie te vinden over Zeeuwse Ringwalburgen. Iets om thuis eens naar te kijken.

Aan het einde van de Volderstraat bevindt zich aan de linkerkant de Oude Stad. Een klein stukje verder in deze straat is het Oorlogsmuseum Switchback, een bezoek meer dan waard. Voor meer informatie en openingstijden zie de website: www.museumswitchback.nl

Met behulp van nevenstaand kaartje kunt u naar het volgende punt van de route gaan ’t Vestje.