4. We staan hier op het plein voor het gemeentehuis met onder andere het Bevrijdingsmonument.

 

Op de “eerste steen“ aan de buitengevel, rechts van de trap voor de ingang van het gemeentehuis ziet u dat dit gemeentehuis 12 jaar na het einde van de oorlog in gebruik is genomen. Omdat de beschikbare stenen eerst gebruikt werden voor de herbouw van de verwoeste huizen in de tweede wereldoorlog.

Een deel van het gebouw steunt op twee paar paarsblauwe palen in de vorm van de letter V. De V van vrijheid. Die V herinnert aan het teken voor “Victory” dat Sir Winston Churchill zo graag uitbeeldde met zijn wijs- en middelvinger.

Door het innemen van een andere positie kunt u de twee V’s ook laten samenvallen tot de W van Wederopbouw.

Informatie over het herdenkings-monument vindt u op een plaquette bij het monument.

In het plaatstalen monument zijn twee elementen te herkennen die herinneren aan het verwoeste Oostburg in 1944

De eerste Oostburgse watertoren die, nadat hij in 1942 was geopend, in 1944 door de Duitsers werd opgeblazen. De Duitsers wilden niet dat deze toren als herkenningspunt zou blijven dienen voor de Engelse vliegtuigen die met hun bommen op weg waren naar Duitsland.

Het tweede element is de spits van de Rooms Katholieke kerk, die na het bombardement dwars over de Langestraat lag.

Met behulp van onderstaand kaartje kunt u naar het volgende punt van de route gaan.