14. We staan hier bij het toegangshek naar de Brug over het Groote Gat.

In 2012 werd door de beheerder van het natuurgebied, “Stichting het Zeeuwse Landschap” een vlonderbrug over het Groote Gat aangelegd. Via deze brug is de vogel observatie hut aan de overzijde bereikbaar.

 

De route staat aangegeven op het kaartje hieronder, maar ook op het bord met informatie over de linie van Oostburg.

 

Aan de overzijde van het Groote Gat zijn ook de contouren zichtbaar gemaakt van de ”Nieuwveltschans” een verdedigingswerk uit de Tachtigjarige Oorlog.

Als je over de brug loopt zie je in het water een betonnen fundament staan. Voor de Tweede Wereldoorlog stond hier een paal op waarlangs de stroomdraad liep om de bewoners aan de overkant van elektriciteit te voorzien.

U heeft nu drie mogelijkheden:
a. U gaat via kaart 1 naar het volgende punt van de route, het Ledelplein. Van de rode naar blauwe stip.

b. U loopt een stuk(je) de brug op en keert terug naar dit punt om de route weer te vervolgen. 

c. U kunt de brug oversteken en helemaal rond het  Groote Gat wandelen de mogelijke opties
hiervoor staan op kaart 2.

Kaart 1

2.a. Na het oversteken van het Groote Gat blijft u dicht bij het water lopen. Dat kan als u meteen
na het einde van de brug uw weg door het weiland vervolgt. Dit is de groene route op kaart 2.

2.b. Na het einde van de brug loopt u rechtdoor tot de verharde weg.
Dit is de rode route op kaart 2.

2.c. Als u een kijkje wilt nemen in de vogelkijkhut, gaat u op de verharde weg linksaf. Dit is de
blauwe route op kaart 2, u kunt hierna terugkeren naar de rode of groene route.

Kaart 2