13. We staan hier op de Kaas- en Broodsedijk langs het Groote Gat.

De naam Kaas- en Broodsedijk herinnert aan een verdedigingswerk, een zogenaamde redoute uit de Linie van Oostburg.
De namen van de andere twee redoutes luiden: “Spek en Brood” en “Melk en Brokken”. Deze namen verwijzen naar hetgeen op het menu stond voor de soldaten die tijdens de Tachtigjarige Oorlog de redoutes verdedigden.
Deze redoutes lagen aan de rand van het Groote Gat. Dit water vormde de grens tussen de Spaanse- en de Staatse troepen.

Het Groote Gat
Dit is een kreek, een overblijfsel van een zeearm, ooit een drukbevaren handelsweg ten behoeve van handel, nijverheid en visserij. Vanaf het Zwin konden de schepen Oostburg bereiken. Vanaf Oostburg liep deze waterweg richting de Braakman. Door oorlogen, verzanding en afdamming is deze handelsweg verloren gegaan.

Vandaag de dag is het Groote Gat een prachtig natuurgebied met een rijke flora en fauna. Aan de overzijde ziet u een weliswaar oude, maar wel charmante vogelkijkhut van waaruit je de vogels in hun natuurlijke omgeving kunt waarnemen.

Blauwborst

Waterral

Baardmannetje

Grutto

Als het een aantal nachten stevig heeft gevroren is het Groote Gat een schitterende schaatsbaan en geeft schaatsplezier aan jong en oud.

U vervolgt uw route over de Kaas- en Broodsedijk tot aan punt 14.