1. We staan hier bij de jaartallentafel in de Erasmusstraat bij de PKN-kerk

De “feiten” op deze jaartallentafel bestrijken een periode van meer dan 2000 jaar. Oostburg is dan ook veel ouder dan door menigeen wordt gedacht.
Helaas kunnen niet alle op deze tafel genoemde “feiten” bewezen worden.

De krant kopte op 27 februari 2019: “Vijgenpit zet Oostburg op de Romeinse kaart“. Zouden er dan toch Romeinse soldaten – vanuit Aardenburg – een bezoek hebben gebracht aan de tempel van hun God Mithras?

Ook zijn er geen bewijzen voor een Noormannen-kapel. Wel weten we dat Oostburg twee keer verwoest is door de Vikingen en wel in 793 en in 830.
Dat er ter verdediging tegen deze indringers uit Scandinavië een ringwalburg is gebouwd – met hulp van de Vlaamse graaf – is wel een feit. Daarover later meer.

Ook voor de benamingen Romaanse Basiliek en Gotische Kathedraal zijn geen bewijzen voorhanden. Wel zijn er bij opgravingen in 1952 op deze plaats resten gevonden van een Romaanse Kerk.

PKN-Kerk voor de oorlog

Voor de oorlog

Na de verwoesting – tijdens de tweede wereldoorlog – van het grotendeels uit 1606 stammende kerkgebouw, dat op deze historisch plaats stond, werd het gebouw van de huidige PKN-kerkgemeenschap op 16 december 1950 in gebruik genomen.

Bij gebrek aan voldoende stenen tijdens de wederopbouw periode kwam de toren pas in 1958 gereed.

PKN-Kerk voor de oorlog

Spelende kinderen in verwoeste NH-kerk

heden

Als kenmerk van de wederopbouw is het huidige kerkgebouw opgetrokken in de kombinatie van “beton-en-baksteen“, de zogenaamde “shake-hands-architectuur“.

Als u voor de ingang van de kerk staat ziet u boven de hoofdingang het kruis van het Christelijk geloof. Het beeldt symbolisch de komst van Christus uit, die de Griekse en Romeinse beschaving naar de achtergrond heeft gedrongen.

De gebeeldhouwde details met sterke symboolwaarden zijn van de hand van de Vlissingse beeldhouwster Mevr. Messer-Heijbroek. Van haar hand is onder andere ook het Oostburgse Eenhoornbeeld op het Eenhoornplantsoen en de reliëfs aan het Ledeltheater.

Als u nu een stukje terugloopt, bevindt zich aan uw linkerzijde het kerkcentrum. In de eindgevel van dit gebouw is een prachtig glas in lood raam aangebracht. Dit raam komt uit de in de tweede wereldoorlog verwoeste Sint Elooi kerk die hier eeuwen heeft gestaan. Om het beschadigen van het glas in lood raam te voorkomen heeft men een rolluik aangebracht.

Met behulp van onderstaand kaartje kunt u naar het volgende punt van de route gaan. Van de rode naar de blauwe stip.