Woongoed Zeeuws-Vlaanderen start op korte termijn met sloop.

Op zeer korte termijn zal Woongoed Zeeuws-Vlaanderen starten met de sloop van de woningen Burg. van Houtestraat 3 t/m 19 en Burg. Callenfelsstraat 1 t/m 19. In aansluiting op De Burght en Het Lam wordt zo een woonzorgzone ontwikkeld. De nieuwbouw zal bestaan uit tien appartementen voor zelfstandig wonende senioren met een zorg indicatie en twaalf appartementen voor begeleid wonen voor mensen met een psychische zorgindicatie. Na de sloop volgt een periode van een aantal maanden waarin het ontwerp van de nieuwe zorgappartementen wordt uitgewerkt. In de tussentijd wordt het braakliggende terrein, dat ontstaat door de sloop, ingezaaid met gras zodat het er verzorgd uitziet.