Werkzaamheden voor de nieuwe parkeerplaats aan de Langestraat.

Maandag 27 augustus 2018 starten de werkzaamheden voor de nieuwe parkeerplaats aan de Langestraat. Aannemingsbedrijf KWS gaat deze werkzaamheden uitvoeren en als de weersomstandigheden meewerken zal de parkeerplaats in de tweede helft van oktober gereed zijn. De laatste weken van oktober zal gewerkt worden aan de ruimte rondom de supermarkt om uiteindelijk begin november alles zoveel mogelijk af te ronden. Het aanplanten van bomen en beplanting is voorzien voor november-december dit jaar. Naar verwachting zal de Jumbo supermarkt medio november haar deuren openen. Met de gebruikers van het MFC zijn inmiddels afspraken gemaakt over een veilige route voor de schoolkinderen.