Informatie voor en door u

Welkom bij Stichting Stadsraad Oostburg

Stadsraad Oostburg bestaat uit een groep inwoners die zich op vrijwillige basis inzet om de leefbaarheid en het woon- en leefgenot in Oostburg te bevorderen. Zij doet dat onder meer door inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties met elkaar te verbinden ter bevordering van de leefbaarheid.

Een topprioriteit vormt ook de belangenbehartiging van de inwoners in hun relatie met gemeentelijke instanties en organisaties op sociaal- en maatschappelijk gebied. Tevens worden de gevolgen van de besluiten van de gemeenste Sluis van dichtbij kritisch beoordeeld. Zo nodig volgt daarover dan overleg met de betrokken wethouders.

Stadsraad Oostburg is geen praatclub maar een team van doeners en staat altijd open voor uw ideeën. Wilt u meedoen in een bepaald project of wellicht toetreden tot het bestuur, laat het ons weten. U bent welkom.

Doet u mee? U bent welkom! info@stadsraadoostburg.nl