Toeristisch verhuur Sluis

BELANGRIJK: Toeristische verhuur van woonruimte

Waarom deze brief?

De gemeente Sluis buigt zich nu over toeristisch verhuur van woonruimte. Daarvoor heeft zij twee nota’s gemaakt die u kunt inzien op de website www.gemeentesluis.nl (Officiële bekendmakingen week 29) of kunt inzien in het Klanten Contact Centrum Nieuwstraat 22 in Oostburg van maandag tot en met donderdag tussen 08.30 en 16.00 en vrijdag tussen 08.30 en 12.00.

Waar gaat het over? Uw inspraak wordt gevraagd op de nota’s.

Wat staat er in die nota’s? Regels voor toeristische verhuur van woonruimte in de KERNEN in de gemeente Sluis. Het gaat om bedrijfsmatige exploitatie van woonruimte in de kernen. Waarom die aandacht voor dit thema? De gemeente wil de leefbaarheid van de kernen niet verder laten aantasten door bedrijfsmatige koop en verhuur van woningen. Hoe wil ze dat doen? Door regels en handhaving. Zo is er een meldings- en registratieplicht voor verhuurders en een strakke handhaving met boetes bij overtreding.

Wat is een zwaar discussiepunt? In juni stelde het college van burgemeester en wethouders voor dat bedrijfsmatige exploitatie gebonden is aan maximaal 60 dagen, maar een meerderheid van de gemeenteraad heeft dat opgerekt naar 120 dagen. Waarom is dat zo belangrijk? Als bedrijfsmatige exploitatie in de kernen gebonden is aan 60 dagen is het verwachte rendement voor een verhuurder lager dan bij 120 en zal het, is de verwachting, beleggers afhouden om woningen in de kernen te kopen voor toeristische verhuur.

De toeristische verhuur van woonruimte speelt zich nu nog voornamelijk in de kustdorpen af, maar het is een kwestie van tijd dat ook woningen in de kernen van het achterland (bijv. Oostburg) hiervoor gebruikt kunnen gaan worden. Woningen die hard nodig zijn voor vaste bewoning.

Hieronder hebben wij, als vertegenwoordigers van dorps- en stadsraden in onze gemeente een voorbeeldbrief opgesteld die u kunt (en mag) gebruiken voor uw inspraakreactie in de discussie over toeristisch verhuur in de gemeente Sluis.

Belangrijk om te weten:

• Dit is een voorbeeldbrief. U kunt deze brief aanpassen aan uw eigen persoonlijke situatie

• U bent zelf verantwoordelijk voor uw brief en de juiste inhoud hiervan

• Vergeet in de brief niet de DATUM, uw NAAM, ADRES en HANDTEKENING te zetten.

• Belangrijk is dat uw brief op tijd bij de gemeente is ingeboekt (vóór 31 augustus 2021). Als u te laat bent wordt uw inspraakreactie niet behandeld

• U kunt uw brief richten aan Burgemeester en Wethouders Gemeente Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg

• Het is ook mogelijk om uw inspraakreactie te verzenden via e-mail aan info@gemeentesluis.nl voorzien van NAAM en VOLLEDIG ADRES

Uw persoonsgegevens (naam en adres) worden NIET openbaar gemaakt.

Het is niet mogelijk uw inspraakreactie via de gemeentelijke website kenbaar te maken.