Wij hebben uw input nodig

Praat mee

Massale opkomst voor behoud Zwin College

De middelbare scholen in Zeeuws-Vlaanderen hoeven niet op extra geld te rekenen van het ministerie van Onderwijs. Onze Staatssecretaris Sander Dekker meldt dit zeer duidelijk in een antwoord op Kamervragen van het PvdA-Kamerlid Kirsten van den Hul.

Spreiding van middelbaar onderwijs over heel Zeeuws-Vlaanderen, met scholen in Hulst, Terneuzen en Oostburg, ziet hij ook niet als taak. Het is volgens Dekker aan de scholen om hiervoor te zorgen.

Dekker juicht het toe dat de scholen inmiddels de handen ineen hebben geslagen en een commissie onder leiding van ZorgSaam-topman René Smit hebben ingesteld. De staatssecretaris verwacht half oktober ‘een robuust plan’ waaraan alle schoolbesturen deelnemen.

Wat betreft het Zwin College in Oostburg dat financieel het slechtst ervoor staat, merkt Dekker op dat ‘er keuzes kunnen worden gemaakt in het onderwijsaanbod, gekoppeld aan een efficiënte vorm van leerlingenvervoer’. Hij werkt dat idee niet verder uit, maar dit kan erop neerkomen dat bijvoorbeeld havo- en vwo-leerlingen uit de hoogste klassen onderwijs gedeeltelijk in Terneuzen gaan volgen. Als gevolg van deze beslissing welke ongetwijfeld zeer grote impact op West-Zeeuws-Vlaanderen zal hebben, mocht deze realiteit worden, organiseerde afgelopen dinsdagavond Peter Verploeg een eerste bijeenkomst in het Zwin College voor bevolking, werkgevers, schoolbestuur en ander geinteresseerden.

Het was dinsdagavond erg druk in de kantine van het Zwin College in Oostburg. Ruim 300 mensen kwamen naar de school om de eerste bijeenkomst over het behoud van het Zwin College bij te wonen!

Ze gaven een eenduidig signaal af: behoud van de scholengemeenschap in Oostburg is van enorm belang voor de leefbaarheid van West-Zeeuws- Vlaanderen.

Het voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen luidde in juli de noodklok over het dalende leerlingaantal in de regio, mede door de krimp van het aantal inwoners. Het Zwin College is om die reden onder financieel toezicht geplaatst. Er zijn ernstige zorgen over de toekomst van het voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen en daarmee over de leefbaarheid en het economisch perspectief.

“Er is afgelopen weken al hard gewerkt, en al veel overleg geweest waar we onze kracht kunnen versterken om samen een vuist te maken richting de beleidspolitiek. We maken alleen kans als we allemaal beseffen dat we elkaar heel hard nodig hebben”, erkende ook de Sluise onderwijswethouder Jack Werkman. Dat vond ook Verploeg. “We zoeken contact met de medezeggenschapsraden van de andere scholen. En het lijkt me nuttig dat we ook breder kijken dan Zeeuws-Vlaanderen.” Daarnaast gaat het actiecomité in gesprek met Kamerleden.

Tegelijkertijd bekijkt een werkgroep, onder leiding van ZorgSaam-bestuurder René Smit en met onder mee schoolbestuurders, werkgevers en politici, de komende tijd hoe het onderwijs in Zeeuws- Vlaanderen een bestendige toekomst kan krijgen. Smit gaaf in zijn speech aan dat die ‘Taskforce’  volgende week met een enquête komt voor ouders en gaat klankbordgroepen oprichten.

Volgens het Zwin College staat het voortbestaan van de scholen onder druk. ‘We hebben als scholen al een plan gemaakt, maar dat plan moet breder op verzoek van het ministerie. ‘We gaan een plan maken om te zorgen dat Zeeuws-Vlaamse kinderen ook in de toekomst in de buurt naar een Nederlandse school kunnen vanaf de kinderopvang tot en met het hoger beroepsonderwijs’ staat te lezen op de website van de school.

Op initiatief van de medezeggenschapsraad van het Zwin College worden er binnenkort handtekeningen opgehaald om het probleem op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen. “Daarvoor hebben we zeker 40.000 handtekeningen nodig”, aldus Verploeg van de medezeggenschapsraad. “Ik ga er van uit, en moeten dat ook ruimschoots gaan halen.” Over de eerste informatiebijeenkomst waar 324 geïnteresseerden op afkwamen is hij zeer tevreden. “Ik vond het geweldig, er stonden rijen met mensen. Ik ben blij verrast met de opkomst en het is de eerste goede stap richting Den Haag. Onze scholen moeten blijven bestaan, daar moeten we met zn allen voor gaan knokken!”