Belangrijk om te weten!

Disclaimer en algemene voorwaarden

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, logo’s, zijn eigendom van de Stichting Stadsraad Oostburg, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

Algemene voorwaarden

  • De Stichting Stadsraad Oostburg streeft naar optimale kwaliteit van berichtgeving, zowel technisch als inhoudelijk
  • De Stichting Stadsraad Oostburg kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor storingen op de netwerken van de telecom-operators
  • De Stichting Stadsraad Oostburg kan geen informatie verstrekken over de technische beschikbaarheid van deze netwerken