DE BURGER AAN ZET

Een avond vol informatie en inspiratie over burgerparticipatie en burgerinitiatief in Sluis !!
Donderdag 8 juni 2017 van 19:30 – 21:30 uur, inloop vanaf 19.00 uur Zwincollege, Oostburg.

Doel van de bijeenkomst.

Stads- en dorpsraden samen met de RMDO (Raad voor Maatschappelijke en Demografische Ontwikkeling in de gemeente Sluis) organiseren een interactieve bijeenkomst, De Burger Aan Zet, voor alle inwoners en organisaties in de gemeente Sluis. De bedoeling is  informatie te delen over de (on)mogelijkheden voor burgerparticipatie en burgerinitiatief.

Energiecoöperatie groot succes! Bewoners nemen zwembad en sportvelden in eigen beheer! IJzendijke wil graag dorpshuis! Cadzand kijkt uit naar toekomstvisie op kernen! Leerlingenvervoer zelf geregeld! Willekeurige voorbeelden van onderwerpen uit de 17 verschillende kernen binnen de gemeente Sluis, die op deze avond aan bod komen en waarbij stads- en dorpsraden, burgerinitiatieven en burgerparticipatie een belangrijke rol spelen.

Op donderdag 8 juni zal aandacht worden besteed aan wat er toch overal bezig is op gebied van betrokkenheid van inwoners bij gemeentebeleid. Hoe zou een burgerinitiatief kunnen worden opgezet? Moeten verenigingen beter samenwerken om hun sociale doelen te bereiken? Hoe bereiken we meer actieve inwoners met ons idee of project? Maar ook: waarom zouden we de burgerparticipatie en burgerinitiatief gedachten omarmen? Zijn de gemeenten niet gewoon aan het bezuinigen en bezig hun taken over de schutting te gooien? Actief burgerschap, moet dat nu echt?

Stads- en dorpsraden wisselen ervaringen uit en delen kennis en kunde. Wat gaat goed en wat niet? Tevens wordt verkend welke spelregels er voor overheid en burgers zijn, waardoor burgerinitiatieven en -participatie kans van slagen hebben.

 

Inleider Eddy de Seranno.

Samenwerkingsdeskundige Eddy de Seranno zal de bijeenkomst leiden. Met inspirerende praktijkvoorbeelden  uit  diverse kernen in de gemeente Sluis en andere gemeenten in Nederland en Vlaanderen zal hij een inleiding geven in mensentaal over ‘participatiesamenleving’, ‘co-creatie’, ‘zelforganisatie’ en ‘burgertop’. Maar ook concrete tips en handvatten aanreiken voor inwoners, ambtenaren en bestuurders die met burgerinitiatief en -participatie aan de slag willen. Vervolgens zal met de deelnemers van gedachten worden gewisseld en gesproken over welke ideeën of initiatieven kansrijk zijn in de eigen kern en wat heb je daarvoor nodig.

 

Initiatiefnemers en vervolg.

De stads- en dorpsraden en de RMDO hebben de handen in elkaar geslagen, en na afstemming met de gemeente het initiatief genomen voor de organisatie van deze informatie- en participatie-avond,  waar uiteraard ook uzelf aan zet – dus aan het woord – bent!

Met de oogst aan ideeën en opmerkingen van deze avond, wil de RMDO samen met de stads- en dorpsraden en in overleg met de gemeente een vervolgtraject opzetten. Het doel is dan om samen verder te werken aan bewustwording rond burgerparticipatie en burgerinitiatief, kennis en ervaringen uit te wisselen, en te komen tot duidelijke uitgesproken wederzijdse verwachtingen en spelregels tussen burgers en gemeente.

 

De RMDO en de stads- en dorpsraden hopen op veel deelnemers aan deze unieke bijeenkomst, hoort, zegt het  voort !!

Wilt u meer weten, dan kan dit via het mailadres van de RMDO: secretariaat-rmo-sluis.nl . ook kunt u  de Stads-of dorpsraad in uw kern benaderen.