Informatie voor en door u

Welkom bij Stichting Stadsraad Oostburg

De Stadsraad Oostburg (2007) is een onafhankelijke en niet-politieke stichting en heeft als doel het handhaven en waar mogelijk uitbreiden van het voorzieningenniveau binnen de kern Oostburg, waarbij het woon- en leefgenot, de woonaantrekkelijkheid, steeds voorop staat. Tevens is de Stadsraad een platform voor meningsvorming en inbreng in het beleid van de gemeente Sluis. De Stadsraad Oostburg wil niet alleen praten, maar vooral ook doen.

Doet u mee? U bent welkom! info@stadsraadoostburg.nl

Wij houden u op de hoogte

Het laatste nieuws van de Stadsraad

Wij hebben uw input nodig

Behoud Zwin College

Massale opkomst voor behoud Zwin College

De middelbare scholen in Zeeuws-Vlaanderen hoeven niet op extra geld te rekenen van het ministerie van Onderwijs. Onze Staatssecretaris Sander Dekker meldt dit zeer duidelijk in een antwoord op Kamervragen van het PvdA-Kamerlid Kirsten van den Hul.

Spreiding van middelbaar onderwijs over heel Zeeuws-Vlaanderen, met scholen in Hulst, Terneuzen en Oostburg, ziet hij ook niet als taak. Het is volgens Dekker aan de scholen om hiervoor te zorgen.

Dekker juicht het toe dat de scholen inmiddels de handen ineen hebben geslagen en een commissie onder leiding van ZorgSaam-topman René Smit hebben ingesteld. De staatssecretaris verwacht half oktober ‘een robuust plan’ waaraan alle schoolbesturen deelnemen.

Wat betreft het Zwin College in Oostburg dat financieel het slechtst ervoor staat, merkt Dekker op dat ‘er keuzes kunnen worden gemaakt in het onderwijsaanbod, gekoppeld aan een efficiënte vorm van leerlingenvervoer’. Hij werkt dat idee niet verder uit, maar dit kan erop neerkomen dat bijvoorbeeld havo- en vwo-leerlingen uit de hoogste klassen onderwijs gedeeltelijk in Terneuzen gaan volgen. Als gevolg van deze beslissing welke ongetwijfeld zeer grote impact op West-Zeeuws-Vlaanderen zal hebben, mocht deze realiteit worden, organiseerde afgelopen dinsdagavond Peter Verploeg een eerste bijeenkomst in het Zwin College voor bevolking, werkgevers, schoolbestuur en ander geinteresseerden.

Het was dinsdagavond erg druk in de kantine van het Zwin College in Oostburg. Ruim 300 mensen kwamen naar de school om de eerste bijeenkomst over het behoud van het Zwin College bij te wonen!

Lees meer